Bedrijfsadressen 2019-06-28T10:26:10+02:00

Bedrijfsadressen naar branche

B2B Adressen biedt je toegang tot meer dan 100 actuele databases. Stel je ideale mailinglijst samen op basis van bedrijfsadressen naar branche.

Neem contact met mij op

Zakelijke adressen kopen met relevante marketinginformatie van iedere doelgroep.

Het adressenbestand dat je inzet is allesbepalend voor het resultaat van je marketingcampagne, marktonderzoek of acquisitie. De totale database van B2B Adressen bevat meer dan 3 miljoen adressen. Ga zo gericht mogelijk te werk en bepaal eerst welke doelgroep je wilt gaan benaderen. Is dit een marktsegment zoals de gezondheidszorg of detailhandel? Of zijn jouw ideale prospects te selecteren aan de hand van bepaalde branches bijvoorbeeld architecten of hotels? Koop gemakkelijk jouw zakelijke adressen voor de branche die voor jou interessant is.

In de bouwnijverheid zijn in totaal ruim 125.000 bedrijven actief. Het betreft hier vooral kleinere bedrijven. In de bouw zijn zeer veel ZZP-ers werkzaam. Zo heeft ongeveer 70% van de bedrijven de rechtsvorm eenmanszaak.

De ICT- sector met  53.500 adressen is de laatste jaren aan een bovengemiddelde groei bezig. De groei wordt met name veroorzaakt door veel kleinere bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen en bouwen van websites en het optimaliseren van zoekmachinemarketing. De branche wordt gekenmerkt door veel kleine bedrijven. Slechts 7% van de bedrijven heeft vijf of meer werknemers in dienst.

In de Nederlandse detailhandel werken bijna 700.000 mensen in 100.000 winkels. Hiermee is de detailhandel de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2016 ruim 100.000 miljard. In de hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6,2 miljoen bedrijven met een totale omzet van meer dan € 2.200 miljard.

Hoewel zeer veel bedrijven (310.000) onder de financiële dienstverlening vallen, betreft het hier merendeels beheer- en pensioen BV’s die geen economische activiteit kennen buiten het beheren van gelden. De bijbehorende werkmaatschappijen vallen onder andere marktsectoren.

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg zijn 115.000 adressen te leveren van o.a. Ziekenhuizen en revalidatiecentra, Tandartspraktijken maar ook Thuiszorg en Lokaal welzijnswerk.

In de groothandel branche zijn in totaal ruim 70.000 bedrijven actief. Het betreft hier vooral kleinere bedrijven.

Binnen de horeca zijn 38.000 adressen te leveren van o.a. Hotels, hotel-restaurants, pensions en conferentie-oorden maar ook Kantines, contractcatering en Café’s.

In de industrie zijn in totaal ongeveer 50.000 bedrijven actief. Bij de opbouw van het branchecoderingssysteem in het verre verleden is de onderverdeling binnen de industrie relatief zeer ver doorgevoerd. Veel verder dan in andere sectoren, zoals de groothandel en de dienstverlening. Hierdoor kan binnen de industrie in het algemeen zeer gericht geselecteerd worden.

Bedrijven met kantoor aan huis worden ook wel SOHO (Small Office Home Office) genoemd. 70% van de SOHO’s heeft de rechtsvorm Eenmansbedrijf. Ruim 70% werkt ook daadwerkelijk alleen, de overige SOHO’s hebben 1, 2 of 3 medewerkers in dienst. In totaal zijn er ongeveer 185.000 SOHO’s.

De meest gehanteerde definitie van het MKB gaat uit van bedrijven tussen de 5 en de 200 werknemers. In totaal betreft dit ongeveer 150.000 bedrijven.

Dit adressenbestand met 68.000 gegevens van scholen biedt de mogelijkheid de juiste persoon binnen de juiste onderwijsinstelling te bereiken. De selectiemogelijkheden zijn o.a. gewoon onderwijs of speciaal onderwijs. Daarnaast zijn voor veel scholen diverse namen van functionarissen beschikbaar, zoals van directeuren, intern begeleiders, ICT-coördinatoren, sectievoorzitters, decanen en teamleiders.

Dit segment bevat maar liefst 55.000 adressen. De bedrijven binnen deze database worden voortdurend geactualiseerd op basis van vele verschillende bronnen. De gegevens van de grotere bedrijven in de onroerend goed sector worden daarnaast jaarlijks gecontroleerd, verrijkt en geactualiseerd door middel van telemarketing.

De persoonlijke dienstverlening is een sector waarin veel bedrijven hun activiteiten van huis uit verrichten en daarmee dus ook hun bedrijf aan huis hebben. Voor bijna 30% van het totaal aantal bedrijven dat actief is in deze sector is dit van toepassing. In totaal spreken we over ruim 55.000 bedrijven, waaronder ± 50.000 Eenmanszaken, 2.100 BV’s en 4.000 VOF’s. Het betreft hier vooral kleinere bedrijven. Slechts ongeveer 3.500 bedrijven hebben meer dan 5 werknemers in dienst.

Binnen de sector sport en recreatie zijn in totaal ongeveer 50.000 adressen leverbaar en kunnen onder meer sportaccommodaties, sportverenigingen, VVV-kantoren, dansscholen, dierentuinen, theaters en schouwburgen worden geselecteerd.

Deze sector met 42.500 adressen omvat een vrij breed assortiment aan verschillende branches waaronder goederenvervoer over de weg, vrachtvaart en de reisbranche

De zakelijke dienstverlening is de sector waarin verreweg de meeste Nederlanders hun emplooi vinden. In totaal spreken we over ongeveer 247.500 bedrijven, waaronder ± 140.000 Eenmanszaken, 90.000 BV’s en 17.500 VOF’s. Het betreft hier vooral kleinere bedrijven.

Bedrijfsadressen van specifieke doelgroepen

De gebruikelijke branches zijn ingedeeld naar SBI code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast biedt B2B Adressen zeer specifieke doelgroepen aan voor een nog gerichtere benadering van je prospects. Daarom koop je jouw bedrijfsadressen bij B2B Adressen.

Wereldwijd 1.029.555 Hotels
Europa    547.081 Hotels
Amerika    294.236 Hotels
Azië 134.498 Hotels
Afrika  20.895 Hotels
Oceanië      32.812 Hotels
  • ± 3.000 bedrijven per maand
  • Pieken in januari en september
  • Voornamelijk zakelijke dienstverlening en bouw
  • In totaal zijn er 21.000 economisch actieve bedrijven met een webshop in Nederland
  • De grootste groep, ± 4.000 bedrijven bevindt zich in de kleding-/ modebranche
  • Ook de huis- en tuinartikelenbranche is sterk vertegenwoordigd: ± 3.100
apotheekhoudende huisartsen 551
niet-apotheekhoudende huisartsen 8.888
waarnemend huisartsen 836
huisartsenpraktijken apotheekhoudend 376
huisartsenpraktijken niet-apotheekhoudend 4.309
gezondheidscentra 403
huisartsenpost 105

Bekijk ook de diensten van B2B Adressen