Data opschonen 2021-06-22T14:31:18+02:00

Data opschonen

Verhoog datakwaliteit, laat je adressenbestand opschonen en ontdubbelen

Wanneer je meerdere adressenbestanden inzet – bijvoorbeeld je eigen klantenbestand en een bestand met externe data – doe je er verstandig aan je adressenbestand te laten ontdubbelen.

Een vraag over Data opschonen?

Data opschonen en besparen

Als ondernemer wil je irritatie bij de ontvangers van je mailing en prospects aan de andere kant van de lijn te allen tijde voorkomen. Net zoals onnodige kosten. Wanneer je voor je direct marketing of telemarketing campagne meerdere bestanden inzet – bijvoorbeeld je eigen klantenbestand en externe bestanden – doe je er verstandig aan de adressenbestanden te laten opschonen. De kans op dubbele bedrijven in de adressenbestanden is groot omdat de prospects in de externe bestanden hoogstwaarschijnlijk aan dezelfde criteria voldoen als je klanten.

B2B Adressen, gespecialiseerd in het opschonen van adressenbestanden

Opschonen van B2B bestanden is zeer complex, mede door de vele schrijfwijzen van bedrijfsnamen en adressen. Ook het gebruik van de kolommen in adressenbestanden en het door elkaar gebruiken van vestigingsadressen en postbusadressen maakt het opschonen en ontdubbelen er niet gemakkelijker op.

B2B Adressen is gespecialiseerd in het opschonen en ontdubbelen van B2B adressenbestanden. De bestanden die met elkaar ontdubbeld moeten worden, worden eerst vergeleken (gematcht) met de bedrijvendatabase van B2B Adressen. Aan elk bedrijf wordt een uniek nummer toegekend voor zover mogelijk. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd op NEN schrijfwijze. Daarna zorgen de unieke nummers en de combinatie postcode – huisnummer ervoor dat de bestanden zo goed mogelijk met elkaar vergeleken kunnen worden en correct ontdubbeld kunnen worden. Zo blijft er een opgeschoond data bestand over.

Bekijk ook de producten van B2B Adressen